Bosniske Hunde

Personerne bag

Selvom du kan læse lidt om foreningen Bosniske Hunde, vil vi også gerne sætte nogle ansigter på personerne bag Bosniske Hunde.
Det gør vi fordi når du har adopteret en gadehund fra os, så er du en del af vores familie, og vi er en del af din!

Marlene og Laura fra Bosniske Hunde

Marlene Eeg

Stifter / Formand

Marlene står for den første kontakt til en adoptant.

Derudover står hun for kontakten til de Bosniske rescuers, og koordinering af hunde-transporten til Danmark.

Nikita fra Bosniske Hunde

Nikita Lindegaard Nielsen

Næstformand

Sammen med Marlene, står Nikita også for den første kontakt til en adoptant.

Nikita står derudover for at formidle hundene via Facebook, opdatere albums og beskrivelser.

Berit fra Bosniske Hunde

Berit Bjerg

Stifter / Bestyrelsen

Berit står for kontakten til Bosnien, og er “Blæksprutten” i Bosniske Hunde, som er god til mange ting.

Berit er kvinden hvis du mangler gode råd og vejledning!

Brit fra Bosniske Hunde

Brit Hansen

Bestyrelsen

Brit er kordinator af hjemmebesøgene.

Hun sørger for at alle adoptanter får besøg af en fra hendes team, medmindre hun selv afholder hjemmebesøget.

Lena fra Bosniske Hunde

Lena Petersen

Kasserer

Lena er Bosniske Hundes Bogholder.

Udover at holde styr på regnskabet er Lena også en af dem som holder styr på alle VA Tanter & Onkler, og ikke mindst VA Hundene.

Lea fra Bosniske Hunde

Lea Cecilie Arnth Brix

Bestyrelsen

Lea holder i samarbejde med Lena, også styr på alle VA Tanter & Onklerne som donerer til en af hundene i vores VA program.

Hanne fra Bosniske Hunde

Hanne Riisbjerg

Social Media

Hanne er organisationens SoMe blæksprutte. Hun sørger for god stemning, og en masse gode opslag i vores facebook grupper