Bosniske Hunde

Praktisk info

Bosniske hunde er en non-profit forening, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, til at importere hunde fra Bosnien og til Danmark. Alle vores hunde bliver også registreret i det lovpligtige EU system Traces, inden de rejser. Du ved derfor at reglerne er overholdt hvis du vælger at adoptere en hund gennem Bosniske Hunde.

Før du adopterer

Overvejelser og forventninger


Først og fremmest kræver det en god portion tålmodighed, ro og forståelse at adoptere en gadehund. Vores hunde har alle levet på gaden i kortere eller længere tid. Det er et meget hårdt liv at leve på gaden. De risikere at blive forgiftet, skudt, stukket ned, sparket, slået eller kørt ned med vilje. Derudover er der også den daglige kamp for overlevelse i forhold til mad og drikke. Mange især hvalpene bliver syge, da de mangler vacciner og ordentlige forhold. Hvalpene er også de mest udsatte i forhold til blodmangel fra tæger samt lus.

Når de bliver reddet så bor de i en pension. I en pension bor de udenfor, og i store kenneler.
Nogle af vores hunde bor også ved private plejefamilier, men fælles for dem alle er en barsk historie.

Det kan tage flere måneder for hunden at falde til i et nyt hjem, da det er en stor omvæltning pludselig at flytte ind i et hus, samt have mennesker omkring sig hele tiden. Mange af hundene har oplevet store svigt i deres liv, og kræver derfor lidt tid til at vænne sig til deres nye liv fyldt med kærlighed og ro. 

Det er derfor vigtigt, at det er en velovervejet beslutning at adopter en hund fra gaden, og det skal være noget man som familie er enig om.

Godkendelse til adoption

Hvad er kravene?

Vi søger hjem, hvor man gerne vil give en hund en ekstra chance i livet. Være klar på at lægge det arbejde i som det kræver. Man får til gengæld en meget hengiven og kærlig hund.


For at adoptere en hund fra Bosniske Hunde, har vi nogle krav som adoptanterne gerne skal kunne opfylde for at adoptere gennem os.Man skal:

 • Være minimum 25 år.
 • Have et stabilt liv, hvor perioden med mange fester og meget flytten er overstået.
 • Kunne give hunden/hvalpen et hjem med masser af kærlighed.
 • Have tid og overskud, samt udvise stor forståelse og empati.
 • Fremvise husdyrtilladelse, hvis du/I bor til leje.
 • Være økonomisk stabil, så du/I kan give den nødvendige hjælp ved sygdom, F.eks. via en sygeforsikring.
 • Kunne tage fri den første tid efter ankomst.

Ansøgning

Hvis du ønsker at adopter en hund gennem Bosniske Hunde, bedes du skrive en ansøgning, som skal indeholde lidt information om dig/din familie.

 • Jeres erfaring med hund.
 • Familiemedlemmernes alder.
 • Hvor du/I bor, samt hvilken type bolig, du/I har.
 • Job – hvor mange timer du/I forventer at hunden skal være alene i løbet af dagen.
 • Hvorfor du/I ønsker at adoptere netop en gadehvalp.

Når du har sendt en ansøgning, vil du blive kontaktet af en af os. Vi vil ringe dig op til en snak, om det at adoptere en gadehund, samt fortælle lidt om os.

Hjemmebesøg

Ønsker du at gå videre, så laver vi et hjemmebesøg hos dig. Vi vil gerne klæde dig så godt mulig på, til at få din egen gadehund. Vi har frivillige i hele landet, som hjælper os med hjemmebesøg.

Vi foretager altid hjemmebesøg hos vores adoptanter for godkendelse til adoption.

Sundhed

Sundhedstjek

Alle hunde vil være chippet, vaccineret, have pas og kørt til Danmark.
Vores hvalpe er derudover dyrlægetjekket (sundhedstjek – ikke røntgen) ved afrejse.

Nogle af hvalpene kan godt være mærket af at have levet et hårdt liv, ofte i et offentligt shelter eller på gaden.

Vi kan ikke garantere mod eventuelle arvelige eller skjulte lidelser.

Hvis man gerne vil være helt sikker på at få en hvalp, som er gennemtjekket og røntgenfotograferet, vil vi anbefale en af de gode danske avlere, vi har herhjemme.

Tanken ved at redde en gadehund, at man vil redde en hund fra et kummerligt liv, så at sætte flere hunde i verdenen via den hund, er ikke i de Bosniske Hundes ånd.

Neutralisering

De fleste hunde vil også være neutraliseret ved ankomst til Danmark, men se på hundens profil her på hjemmesiden, om den er neutraliseret eller ej.

Om den er neutraliseret eller ej, afhænger af hundens alder.

Hvis ens hund ikke er neutraliseret, så forpligter adoptanten sig til at neutralisere sin hund, når den er klar til det, her i Danmark.

Grunden til at hundene skal neutraliseres er, at der ikke må avles på de hunde, der kommer fra os. Hunden har været rigeligt igennem, og at udsætte en gadehund for også at være drægtig – er ikke i orden. Derudover vides der ikke, hvilke racer der er i en gadehund, derfor skal hannerne også neutraliseres, såvel som tæverne.

Det økonomiske aspekt

Adoptionsgebyr

En hund koster 3.900,00 kr. i adoptionsgebyr. 

Ønsker du at adoptere en senior hund koster det 3.000,00 kr. i adoptionsgebyr. 
Hunden kategoriseres som senior når den er 4+ år.

Reservation

Ved reservation af en hund indbetales der 2.500,00 kr. som depositum – de resterende 1.400,00 kr. skal indbetales tre uger før hundens forventede ankomst. Beløb, der er indbetalt, kan ikke tilbagebetales. Ej heller, hvis man fortryder eller springer fra.

Mange af hvalpene er meget udsatte, så det sker desværre i få tilfælde, at de simpelthen ikke overlever. Skulle dette være tilfældet, kan man vælge en anden hjemløs hvalp eller få sine penge tilbage. Det samme gælder hvis en hund ikke overlever efter den er ankommet til pensionen, eller turen til Danmark.

Omplacering / Videreformidling

Overdragelse

Hvis du adoptere en hund, og mod forventning ikke kan have den alligevel, skal du kontakte Bosniske Hunde. Vi finder den et nyt hjem, og der bliver skrevet kontrakt på ny. Når man overdrager sin hund til et nyt hjem, underskriver man en overdragelseskontrakt.

Man får ikke sine penge tilbage, de vil gå til at redde hunde i Bosnien. Hele tanken bagved Bosniske Hunde er, – vi løfter i flok, hjælper med at redde en hund i Bosnien, eller gøre deres levekår bedre. 

Det er ikke tilladt at give sin hund videre eller sælge den!

Adoption - råd, huskelister, osv.

Vi har lavet et hæfte, hvor der er samlet nogle informationer om det at få en gadehund.

Vi opfordrer til at downloade og læse den igennem inden man henter sin hund. Der er gode råd til tiden op mod, og efter ankomsten af sin hund. Derudover er der også en huskeliste over gode ting at medbringe ved afhentning, samt huskeliste om registrering af sin hund, og forsikring.

Det at få en gadehund fra Bosniske Hunde

Adoptionskontrakt